Полезно

ОСНОВНИ АГРЕГАТИ НА ПЕТОПЕРАЦИОНИТЕ МАШИНИ

Петоперационите машини произвеждани в „ЗММ-Якоруда“ АД са изградени на агрегатен принцип и съдържат следните основни агрегати:
 • Aбрихт
 • Щрайхмус
 • Фреза
 • Циркуляр
 • Бор апарат
 • Шипорезна каретка

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА

Машините изпълняват всички основни операции при обработка на дървесина, а именно:
 • рендосване на страните на призматични детайли
 • рендосване на страните под различни ъгли от 0-90 градуса
 • рендосване на срещуположните страни, при което се постига определена дебелина и успоредност на срещуположните
 • страни с виско точност
 • надлъжно рязане
 • напречно рязане под различни ъгли /от 0 – 45 градуса/
 • надльжно фрезовне на различни профили
 • напречно фрезоване на различни профили
 • пробиване на отвори
 • изработване на канали
 • заточване на абрихт ножове/опция/

ОБОРУДВАНЕ НА МАШИНИТЕ

Машините са оборудвани с три асинхронни електродвигателя, които задвижват отделните агрегати. Стандартните машини са трифазни 220/380V, 50Hz, 2800 об./мин.

ОПЦИИ

По желание на клиента машините се изпълняват с различни напрежения, мощности, честоти и обороти, в .т.ч. и със система за безстепенно регулиране на оборите (опции).

НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ВСЕКИ АГРЕГАТ

Управлението е независимо за всеки агрегат, изискванията за техническа безопасност не позволяват едновременно да работят два агрегата!

ЗА МАШИНИТЕ

Електроинсталацията осигурява лесно и удобно пускане и спиране на агрегатите /в т.ч и аварийно/,защита на моторите от претоварване и противопрахова защита. /IP-54/. Корпусите на машините за затворени от стоманени ламаринени елементи,върху които са изградени функционално и компактно всички основни агрегати и задвижвания.Лагеруванията са чугунени тела с висококачествени радиално-аксеални сачмени. Капсуловидни лагери,осигуряващи прецизна работа и лесно обслужване.Всички работни маси са изработени от чугунени отливки,термообработени за избягване на деформации от вътрешни напрежения на метала,прецизно шлайфани, гарантиращи постигане на висока точност при работа. Работните шийки на валовете се изпълняват със стандартни и по желание на клиента размери за монтиране на различните режещи инструменти-циркуляри, фрезови глави, патроници. Към всички агрегати са монтирани подходящи линеали за добро водене на обработваните детайли и защита,съобразена с изискванията на нормите за техническа безопасност в Европейският съюз. Стружко- и прахоотвеждането се осъществява чрез включването на машините към локални прахоуловители (опция). Стандартните машини са оборудвани с абрихт ножове, циркуляри и тричелюстен патроник за свредла с цилиндрични опашки. По желание на клиента машините са оборудват с видирани циркулярни триони, фрезови глави със комплекти от сменяеми профилни ножове, цангови или други видове патроници, заточни устройства за абрихт ножове,фрезови за надлъжно и напречно рязане (бързорезни и видирани). Различни видове и размери свредла (опции). Задвижванията на агрегатите са извършва чрез трапецовидни ремъци,з ъбни верижни и фрикционни предавки със стандартни елементи, гарантиращи надеждна работа и лесна подмяна.

СЕРТИФИКАТИ

Всички машини са сертифицирани по изискванията на Европейското законодателство!

ГАРАНЦИОННЕН СРОК

Гаранционният срок на машините е 12 месеца, като производителя осигурява резервни части и след изтичането им!
$

ПРИДВИЖВАНЕ

Машините могат да се оборудват с колела за бързо придвижване (опция). При експедиция, машините се консервират срещу корозия, окомплектоват с паспорти и ръководство за експлоатация, сертификат за качество (CE), опаковат се в дървени каси за съответния транспорт и полиетиленови чували, с гарантиращи недопускането на корозия или механични повреди при транспортирането им на големи разстояния и атмосферни влияния.