Official partner

ЗММ Машини / Новини / 2020 / Успешна доставка и монтаж на машини в Козлодуй

Успешна доставка и монтаж на машини в гр.Козлодуй :
• 5 операционна машина С400 (Italy) :
– Абрихт – Щрайхмус (400 мм) ;
– Борапарат (WESTCOT) ;
– Фреза (об/мин 2000/3100/4400/7000) ;
– Форматно разкройваща маса и подрезвач (2200×315 mm Наклон на циркулярен диск : 90° – 45)
• Лентов шлайф HOLZMANN-MASCHINEN ZS970P с работна ширина 970 мм
• Аспирация HOLZMANN-MASCHINEN ABS 5000
• Подавателен апарат за фреза HOLZMANN-MASCHINEN SF324N_380V

На нас се довериха