Производство на пелети

Автономно производство на еко-пелети

Подготовка на суровините — на този етап се подготвят доставени суровини, като странични продукти от дървообработващи производства и отпадъци на дъводобив, които не са подходящи за производствени цели.
Дървен материал се обработва от комплекс на трошачки до фракции с диаметър до 3 мм, дължина до 10 мм.

След това суровината се подава по шнек в бункер за допълнително изсушаване. защото преди пресоване тя трябва да има съдържание на влага 10% ± 2%. Суровини с по-голяма или по-малка влажност изисква допълнително овлажняване или допълнително изсушаване.

 

За този етап се използва барабанна сушилня тип 1, която работи чрез изгаряне на отпадъци от дървен материал или крайния продукт (пелети).

Производство на пелети — на този етап се извършва овлажняване на суровина (ако е необходимо), както и по-нататъшнота компресия. Суровини със съдържание на влага по-малко от 8% няма да са добре пресовани, затова се изисква устройството за допълнително овлажняване. Най-добрият вариант — е винтови миксери (циклони), имащи способността да доставят вода или пара. Парата се използва за увеличаване на пластичност на твърди видове дървесина.

Пелетна преса, която използва метода на валцовото натискане, осигурява подаване на подготвен дървен материал през отвори (дупки) на въртяща матрица. Суровината се пресова в калибрирани отвори на матрицата. Тя се затяга между матрицата и фиксирани ролки и след това на изхода се изрязва със специални ножове. Необходимата дължина на пелета се получава чрез промяна на положението на ножовете. Диаметърът на пелети зависи от големината на отворите в матрицата и е 6 — 8 мм.

Нашият проект предвижда производство на 2000 кг пелети за 1 час